Frida og Liselinn har laget dette prosjektet om USF som en del av sin praksisperiode ved UiB Informasjonarbeid. I løpet av noen uker utforsket de hva dette stedet egentlig er og hva det byr på. De dokumenterer hvem de møtte gjennom bilder og tekst. De fant mange ulike mennesker både i kriker og kroler og på opplyste scener, de kjente på stemningen og spurte om hvilken betydning huset og stedet har for folk i kulturbyen Bergen.

Skribenter og fotografer: 

Frida Gjerstad Eide & Liselinn Woll Sigvaldsen